Verkleiningsvorme

Luister

Basies sewe agtervoegsels (suffikse) word gebruik om verkleinwoorde in Afrikaans te vorm: -ie, -jie, -tjie, -’tjie, -etjie, -kie en -pie. In hierdie episode van die Virtuele Instituut vir Afrikaans se reeks oor die AWS bespreek prof. Gerhard van Huyssteen en Suléne Pilon die verskillende tipes woorde waar hierdie agtervoegsels gebruik word.