TK-nuus

April–Mei 2024
Januarie 2024

Die Taalkommissie se eerste sitting van 2024 het in die laaste week van Januarie plaasgevind. Onder meer is daar tydens die sitting op datums besluit vir die TK se eerste reeks van vyf webinare, wat in April en Mei, virtueel, deur verskillende lede van die TK aangebied sal word.

Die voorlopige program lyk so:

23 April — Die geskiedenis van die Taalkommissie
30 April — Die inhoud van die AWS. Deel I
7 Mei — Die inhoud van die AWS. Deel 2
14 Mei — Die werkswyse van die TK
21 Mei — Die variëteite van Afrikaans

Die webinare sal laatmiddag, van 16:00 tot 18:00, gehou word. Toegang is gratis. Hou einde Maart hier en die TK se Facebookblad dop vir meer besonderhede.

Oktober 2023

Die Taalkommissie se afsluitingsitting vir 2023 het in Oktober plaasgevind. Daar is tydens hierdie sitting hard gewerk om laaste sake af te handel, maar ook tyd ingeruim om vir 2024 te beplan.

Die TK se belangrikste doelwit vir 2024 is om ’n eerste herskrywing van al die hoofstukke van die AWS af te handel. Daar is al heelwat werk gedoen, maar skouer aan die wiel is nodig om hierdie doelwit te bereik. Van die 2017-AWS moet nog ’n hele paar hoofstukke grondig hersien en bygewerk word, en ook ’n paar nuwe hoofstukke moet nog geskryf word. Daaraan sal die TK in 2024 die meeste tyd bestee.

Ons stel ook ’n tweede TK-seminaar in die vooruitsig, asook ’n reeks webinare.

Nog ’n belangrike taak wat voorlê, is die skep van ’n nuwe Taalkommissiekorpus. Die eerste TK-korpus is 15 jaar gelede saamgestel en hoewel dit steeds dié standaardverwysingskorpus vir formele, geskrewe Afrikaans is, weerspieël dit hedendaagse Afrikaans nie meer ten volle nie.

Vir gebruiksgebaseerde navorsing oor hedendaagse Afrikaanse taalkwessies en oor hoe Afrikaans vandag werklik geskryf word, is ’n verteenwoordigende korpus van eietydse, geskrewe Afrikaans noodsaaklik.

Junie 2023

Met die hibriede seminaar wat by die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns in Pretoria aangebied is, het die TK toegetree tot die gesprek oor die herstandaardisering van Afrikaans wat al ’n geruime tyd op verskillende platforms aan die gang is.

Maart 2022

Afrikaans se eerste transliterasietabel vir Oekraïens kan nou hier afgelaai word.

Januarie 2022
Suléne Pilon
Suléne Pilon


Die Taalkommissie het vir die eerste keer in sy bestaan van meer as 100 jaar ’n vrou as voorsitter. Op 30 Januarie 2022 praat Ina Strydom in die RSG-program Taaldinge met dié nuwe voorsitter, Suléne Pilon, en die uitvoerende hoof van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns, prof. Anne-Marie Beukes. Luister hier vir meer oor die TK se nuwe model.

https://omny.fm/shows/taaldinge/taaldinge-30-januarie-2022

30 Junie 2021
Jana Luther
Jana Luther

Jana vertel hoe die covidpandemie die kommissie se werksaamhede beïnvloed het en van die beplanning vir die 12de uitgawe van die AWS wat onderweg is.

https://omny.fm/shows/taaldinge/taaldinge-13-junie-2021