Vooruit

In die slotaflewering van die Virtuele Instituut vir Afrikaans se reeks oor die AWS gesels die vorige en huidige voorsitter, Gerhard van Huyssteen en Suléne Pilon, oor die begrip “standaardtaal” en spesifiek die gestandaardiseerde variëteit van Afrikaans. Die verskillende funksies en die vier formaliteitsvlakke van Afrikaans word bespreek; algemene Afrikaans; die toekoms van die AWS; en die volgende take van die SA Akademie se Taalkommissie.

Lees ook

Sake voortspruitend: ’n Reaksie op Michael le Cordeur se hervormingstrategie vir die Afrikaans-skoolkurrikulum (LitNet, 4 November 2020)