Omgangsafrikaans en terminologie

Luister

Die AWS is grotendeels beperk tot die gestandaardiseerde weergawe van hedendaagse, geskrewe Afrikaans en bereël die skryfwyse daarvan. As voorlaaste bylae is daar in die AWS egter ook ’n kort hoofstuk oor Omgangsafrikaans, Praatafrikaans, Geselsafrikaans ingesluit. Hoe definieer die TK Omgangsafrikaans, en op grond van watter kriteria word daar besluit dat ’n leksikale item, ’n spesifieke woord, Omgangsafrikaans is en (nog) nie algemeen in die gestandaardiseerde skryftaal aangetref word nie?

In die slotbylae, die Terminologielys, word die betekenistoepassings van terme omskryf soos hulle in die AWS gebruik word. Vir elke nuwe AWS wat verskyn, word hierdie lys bygewerk en daar kom ook nuwe terme by.

Dit is die onderwerpe wat Jana Luther en prof. Frank Hendricks in hierdie episode van die Virtuele Instituut vir Afrikaans se reeks oor die AWS bespreek.