Hoof- en kleinletters

Luister

Die keuse tussen hoof- en kleinletters lyk dalk soms bedrieglik maklik, maar dit is ’n skryfkwessie met baie nuanses. In hierdie episode van die Virtuele Instituut vir Afrikaans se reeks oor die AWS probeer Gerhard van Huyssteen en Suléne Pilon die reëls so eenvoudig moontlik saamgroepeer en saamvat.