Die basis van skryf en spel in Afrikaans

Die spelling en skryfwyse van Afrikaans berus op drie grondbeginsels:
A. Die huidige spelling en skryfwyse van woorde word in hoë mate bepaal deur die tradisie waarvolgens die gestandaardiseerde variëteit van Afrikaans gespel en geskryf word.
B. Die spelling van Afrikaans in die Afrikaanse woordelys en spelreëls is gebaseer op die klankstelsel van die gestandaardiseerde variëteit van Afrikaans.
C. Vormlik verwante woorde word, sover moontlik, gelykvormig gespel.

Luister