Vorige taalkommissies

Die werksaamhede van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns word verrig deur verkose en staande komitees en kommissies. Die kommissies vir taal, letterkunde, onderwys, geskiedenis, uitvoerende en visuele kunste is met spesifieke opdragte belas. ’n Verskeidenheid vak- en spesiale komitees voer op soortgelyke wyse take op bepaalde terreine uit en behartig keuring vir verskeie Akademietoekennings.

Februarie 2020, Pretoria
Van links na regs: Suléne Pilon, Fred Pheiffer, dr. Gerda Engelbrecht, prof. Gerhard van Huyssteen, Sophia Kapp, prof. Marné Pienaar, Jana Luther, Liona Compion, dr. Frikkie Lombard.
Januarie 2019, Pretoria
Van links na regs. Voor: dr. Frikkie Lombard, Suléne Pilon, Fred Pheiffer, prof. Marné Pienaar, Christopher Banda. Agter: dr. Gerda Engelbrecht, Sophia Kapp, prof. Gerhard van Huyssteen, Jana Luther, Leona Compion.
Junie 2015, Pretoria
Van links na regs: dr. Frikkie Lombard, Jana Luther, prof. Frank Hendricks, prof. Herman Beyer, Sophia Kapp, prof. Gerhard van Huyssteen, prof. Marné Pienaar, dr. Phillip Louw, Suléne Pilon.
September 2014, Stellenbosch
Van links na regs: Voor: Sophia Kapp, Suléne Pilon, prof. Marné Pienaar, prof. Frank Hendricks. Agter: prof. Gerhard van Huyssteen, Jana Luther, prof. Herman Beyer, dr. Phillip Louw, dr. Frikkie Lombard.
November 2013, Wellington
Van links na regs. Voor: Suléne Pilon, dr. Frikkie Lombard, prof. Marné Pienaar, prof. Frank Hendricks. Agter: dr. Phillip Louw, Jana Luther, prof. Gerhard van Huyssteen, Sophia Kapp, prof. Herman Beyer.
Maart 2013, Windhoek
Van links na regs. Voor: Suléne Pilon, Tom McLachlan, prof. Johan Anker, prof. Herman Beyer. Agter: prof. Frank Hendricks, prof. Gerhard van Huyssteen, dr. Frikkie Lombard.
Maart 2012, Wellington
Van links na regs: Gerhard van Wyk, Suléne Pilon, dr. Frikkie Lombard, prof. Gerhard van Huyssteen, prof. Ernst Kotzé, prof. Annél Otto, Madaleine du Plessis, Tom McLachlan, prof. Frank Hendricks.
Oktober 2011, Port Elizabeth
Van links na regs. Voor: Suléne Pilon, prof. Annél Otto, dr, Mariëtta Alberts. Agter: prof. Ernst Kotzé, Gerhard van Wyk, prof. Frank Hendricks, prof. Herman Beyer, Tom McLachlan, prof. Gerhard van Huyssteen, prof. Johan Anker, dr. Frikkie Lombard.
April 2010, Wellington
Van links na regs. Voor: dr. Frikkie Lombard, prof. Ernst Kotzé, Tom McLachlan. Agter: prof. Annél Otto, prof. Frank Hendricks, Gerhard van Wyk, Madaleine du Plessis, prof. Gerhard van Huyssteen, Suléne Pilon, dr. Mariëtta Alberts, prof. Johan Anker.
Junie 2009, Bloemfontein
Van links na regs: prof. Gerhard van Huyssteen, prof. Johan Anker, dr. Mariëtta Alberts, Tom McLachlan, prof. Ernst Kotzé.
September 2008, Port Elizabeth
Van links na regs. Voor: Tom McLachlan, prof. Enst Kotzé, dr. Frikkie Lombard. Agter: prof. Annél Otto, dr. Mariëtta Alberts, prof. Gerhard van Huyssteen, Madaleine du Plessis, prof. Johan Anker.
Januarie 2007, Potchefstroom
Van links na regs. Voor: Madaleine du Plessis, prof. Johan Anker, prof. Annél Otto. Agter: dr. Frikkie Lombard, Tom McLachlan, prof. Gerhard van Huyssteen, dr. Mariëtta Alberts, prof. Ernst Kotzé.
Augustus 2006, Port Elizabeth
Van links na regs. Voor: prof. Annél Otto, dr. Frikkie Lombard, prof. Gerhard van Huyssteen. Agter: prof. Elvis Saal, Madaleine du Plessis, prof. Ernst Kotzé, Tom McLachlan, prof. Mariëtta Alberts.
Januarie 2006, Kaapstad
Van links na regs. Voor: Tom MacLachlan, prof. Ernst Kotzé, dr. Frikkie Lombard. Agter: prof. Johan Anker, dr. Mariëtta Alberts, prof. Gerhard van Huyssteen, Madaleine du Plessis, prof. Annél Otto, prof. Elvis Saal.
2002, Sandton
Van links na regs: prof. Johan Anker, prof. Anna Coetzee, Tom McLachlan, prof. Wannie Carstens, dr. Mariëtta Alberts, dr. Frikkie Lombard, dr. Anton Prinsloo, prof. Ernst Kotzé.
September 1996, Port Elizabeth
Van links na regs. Voor: dr. Frikkie Lombard, prof. Johan Combrink, prof. Adelia Carstens, prof. Piet Swanepoel. Agter: prof. Ernst Kotzé, Larry Pokpas, dr. Mariëtta Alberts, Tom McLachlan, prof. Joey Swanepoel, prof. Wannie Carstens, Helene Schoeman (hulpnotulehouer), prof. Johan Anker.
September 1995, Stellenbosch
Van links na regs. Voor: prof. Anton Prinsloo, prof. Johan Combrink, prof. Piet Swanepoel, prof. Ernst Kotzé. Agter: dr. Frikkie Lombard, prof. Joey Swanepoel, dr. Chris Scheffer, prof. Adelia Carstens, Larry Pokpas, prof. Wannie Carstens, prof. Johan Anker, Tom McLachlan.