Dokumente en besluite

Transliterasietabel vir Oekraïens

Hierdie transliterasietabel is saamgestel deur die Taalkommissie (TK) van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (SAAWK). Die tabel is voorlopig deur die TK aanvaar, maar ons verwelkom steeds enige kommentaar en/of korreksies. Status: AANVAAR, voorgelê aan die SAAWK-raad vir goedkeuring: Junie 2022.