Buitelandse sake

Luister

Die bylae oor transliterasie en die een oor buitelandse geografiese eiename met hulle afleidings, is ou bekendes in die AWS. In die 2017-AWS is twee addisionele bylaes wat oor buitelandse geografiese name handel, bygevoeg. In hierdie episode van die VivA se AWS-reeks bespreek prof. Gerhard van Huyssteen en Suléne Pilon elk van hierdie vier bylaes in detail.