Welkom

Welkom op die webblad van die Taalkommissie (TK) vir die termyn 2022–2024.

Hier doen ons verslag van ons werk, onder meer aan ’n volgende uitgawe van die Afrikaanse woordelys en spelreëls (AWS).

Die AWS is die normeringsbron wat leiding gee oor hoe om in die gestandaardiseerde, algemene weergawe van Afrikaans te spel en te skryf. Afrikaans is ’n lewende taal, ook as skryftaal. Die AWS help Afrikaansskrywers om hierdie skryftaal op te pas en te versorg.

Hoe gaan ons te werk? Luister na die opname van die Taaldinge-gesprek waarin ons voorsitter, Suléne Pilon, die TK se werkwyse uiteensit.

Van tyd tot tyd berig die Taalkommissie oor nuwe besluite. Dit doen ons hier en stel dokumente beskikbaar wat jy kan aflaai.

Hier kan jy ook jou kennis van Afrikaans se spelreëls toets.

Volg ons op Facebook en Twitter – vir nog meer nuus, en waar ons, in die loop van ons werk, aan Afrikaansskrywers en AWS-gebruikers soms vrae stel.

Kry die AWS

  • Bestel die boek.
  • Teken in op die volledige AWS (reëls, woordelys en bylaes in Pharos Aanlyn).
  • Raadpleeg gratis* in VivA se woordeboekportaal of slimfoontoepassing
    (*slegs die woordelys, afkortings en simbole, buitelandse geografiese name, geldeenhede en elemente in die periodieke tabel).