Welkom

Welkom op die webblad van die Taalkommissie (TK) vir die termyn 2022–2024.

Die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns het in Januarie 2022 die lede van sy nuwe TK bekend gemaak. Ook die lede van die eerste TK-adviespaneel is aangekondig. Op hierdie webblad, die eerste in die Taalkommissie se geskiedenis, doen ons verslag van ons werk aan ’n volgende uitgawe van die Afrikaanse woordelys en spelreëls (AWS).

Die AWS is die normeringsbron wat leiding gee oor hoe om in die gestandaardiseerde weergawe van Afrikaans te spel en te skryf. Afrikaans is ’n lewende taal, ook as skryftaal. Die AWS help Afrikaansskrywers om hierdie skryftaal op te pas en te versorg.

Hoe gaan ons te werk? Luister na die opname van die Taaldinge-gesprek waarin ons voorsitter, Suléne Pilon, die TK se werkwyse uiteensit.

In die loop van ons werk moet ons dikwels aan Afrikaansskrywers en AWS-gebruikers vrae stel. Dit doen ons voortaan hier – met skakels in ons nuusbrief en op Facebook en Twitter.

Van tyd tot tyd berig die Taalkommissie oor nuwe besluite. Dit doen ons hier en stel dokumente beskikbaar wat jy kan aflaai.

Hier kan jy ook, hoofstuk vir hoofstuk en bylae vir bylae, jou kennis van Afrikaans se spelreëls kom toets.

Kry die AWS

  • Bestel die boek.
  • Teken in op die volledige AWS (reëls, woordelys en bylaes in Pharos Aanlyn).
  • Raadpleeg gratis* in VivA se woordeboekportaal of slimfoontoepassing
    (*slegs die woordelys, afkortings en simbole, buitelandse geografiese name, geldeenhede en elemente in die periodieke tabel).